Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Opsotoimiston ovip

Hakeutuminen:

Kun olet kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta oppisopimuksella omalla työpaikallasi tai yrittäjänä omassa yrityksessäsi, ota yhteyttä Point Collegeen saadaksesi lisätietoja.

TE-toimistosta saa lisätietoa  palkkatuesta .

Voit aloittaa opinnot Point Collegessa myös päiväopiskeluna ja siirtyä oppisopimusopiskelijaksi työpaikan saatuasi.

Henkilökohtaistaminen:

Kun olet hakeutunut tutkinnon suorittajaksi, jo aikaisemmin hankittu osaamisesi kartoitetaan, käydään läpi opetuksen tarve osaltasi ja valitaan sopiva opiskelutapa ja tarvittava tietopuolinen opetus yhdessä tutkintovastaavan kanssa.

Näytöt:

Sovit yhdessä tutkintovastaavan ja työnantajan kanssa ne työhön liittyvät tehtävät, joilla tutkinto suoritetaan.

Opiskelija, työnantaja ja oppilaitos allekirjoittavat opiskeluun liittyvät asiakirjat.

Tutkinnon suorittaminen alkaa työpaikallasi omia työtehtäviä tekemällä. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Asioita, jotka jo osaat, ei tarvitse opiskella uudelleen.

Opiskelet uusia asioita ja taitoja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaan Point Collegen ohjauksessa ja tuella.

Suoritat uusia työtehtäviä opittujen taitojen myötä ja kehität omaa työtäsi opitun perusteella.

Arviointi:

Tutkintosuorituksesi arvioidaan yhteistyössä työpaikkasi kanssa ja jatkat opintojasi eteenpäin.

Valmistuminen:

Saat tutkintotodistuksen, joka on sertifikaatti osaamisestasi, ja jonka avulla saat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Jos sinulla on työhistoriaa Suomessa yli viisi vuotta, voit hakea tutkintotodistuksellasi ammattitutkintostipendiä Koulutusrahastolta. Stipendi on veroton.