Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Hakeudu nyt alkaviin koulutuksiin!

Mobile Application Developer | Cloud Software Developer | IoT-kehittäjä 

DatanomiTieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneet datanomit suuntautumisensa mukaan tekevät nykyaikaista mobiili- ja pilvisovelluskehitystä, ylläpitävät tietojärjestelmiä, toimivat tietotekniikan kouluttajina, myyvät ja markkinoivat alan tuotteita, laativat verkkosivuja sekä toimivat tietojenkäsittelyalan edustajina kehittämisprojekteissa.

Tieto- ja viestintätekniikka on monipuolinen ala. Työnkuvasi voi muuttua ja olla jatkossa vaikka järjestelmäasiantuntija, sovellusasiantuntija, IoT-asiantuntija, ohjelmistovastaava, kouluttaja, sovelluskehittäjä tai voit myös yhdistää työssäsi kahden eri alan ammattitaidon.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi on vankka ammatillinen pohja kaikille erilaisissa ohjelmistokehitys- ja ICT-ylläpitotehtävissä toimiville.

Koulutus on monimuoto-opiskelua (lähiopetus + verkko-opetus) tai puhdasta verkko-opiskelua. Näyttötutkinnossa tutkintoon liittyvät suoritukset tehdään työpaikalla normaaleissa työtehtävissä.

Datanomikoulutus Porvoossa sisältää lähiopetusta 1-2 kertaa kuukaudessa, mutta pääpaino on verkko-opetuksessa. Voit myös valita muita opintoja kiinnostuksesi mukaan. Työnantajalle maksetaan opiskeluajalta koulutuskorvausta.

Opiskeluaika riippuen aikaisemmasta osaamisestasi on puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Jos osaat jo kaiken tutkinnosta voit suorittaa työpaikalla vain vaadittavat tutkintosuoritukset.

Oppisopimus on erinomainen tapa suorittaa tutkinto.

Katso tarkemmin suuntautumisvaihtoehtomme: Mobile Application Developer tai IoT-kehittäjä

 

Linkit:

Lisätietoja ja hakeutuminen:
Juha Sonck
juha.sonck(a)pointcollege.fi
puh. 040 744 9878