Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

point_etusivu4

Ajankohtaista Porvoossa: Mobile Application Developer sekä IoT-kehittäjä

Tutkinnon osat ja tutkinnon muodostuminen

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista, laajuus 150 osp.

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon pakollinen osa on:
– Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen, 30 osp.

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan vähintään kaksi, ovat:
– Ohjelmiston suunnittelu, 60 osp
– Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto, 60 osp
– Palvelin- ja työasematuessa toimiminen, 60 osp
– Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen, 60 osp
– Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen, 60 osp

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnon

suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten tieto- ja viestintätekniikka-alan yritysten ja organisaatioiden sekä niitä tukevien organisaatioiden palvelu-, asiantuntija- tai tukipalvelutehtävissä. Tutkinnon suorittaneen henkilön asiakkaat voivat olla ulkoisia tai sisäisiä asiakkaita.

Tutkinnon osan Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimiminen

suorittanut toimii palvelulähtöisesti ja organisaation tietohallintostrategian mukaisesti. Vuosittaista kehittämistoimintaa ohjaa toimintasuunnitelma, josta johdetaan projektit. Tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä toimivat henkilöt toteuttavat kyseiset projektit. Projektien lisäksi organisaation toimintaa kehitetään erilaisissa tiimeissä tai ryhmissä.

Tutkinnon osan Ohjelmiston suunnittelu

suorittanut ottaa huomioon suunnittelussa asiakkaan kokonaistarpeet. Suunnittelussa hän keskittyy ohjelmiston käyttöliittymien, toimintalogiikan ja tietovarastoyhteyksien suunnitteluun. Lopputuotoksena syntyy spesifikaatio ohjelmiston toteuttamiseksi.

Tutkinnon osan Ohjelmiston toteuttaminen, testaaminen ja käyttöönotto

suorittanut toteuttaa sovituilla kehitysympäristöillä tai ohjelmointikielillä asiakkaan tarpeet täyttävän ohjelmiston. Kehitystyön eri vaiheissa hän testaa ohjelmistoa sen toimivuuden varmistamiseksi. Hän osaa myös ottaa ohjelmiston käyttöön tuotantoympäristössä.

Tutkinnon osan Palvelin- ja työasematuessa toimiminen

suorittanut toimii asiakaslähtöisessä vuorovaikutuksessa tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ongelmatilanteiden korjaamisessa sekä uusien toimintojen kehittämisessä. Hän osaa toimia monipuolisesti hankintaprosessista laitteiden kestävän kehityksen mukaiseen kierrätykseen saakka.

Tutkinnon osan Tietoliikenneverkkotuessa toimiminen

suorittanut hoitaa asiakaslähtöisessä vuorovaikutuksessa tietoverkkoon liittyvien laitteiden ongelmatilanteiden korjaamisen sekä uusien toimintojen kehittämisen. Hän tekee verkon laitteiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen asennuksia, ratkaisee vikatilanteita ja neuvoo käyttäjiä.

Tutkinnon osan Sovellus- ja neuvontapalvelutuessa toimiminen suorittanut

selvittää asiakaslähtöisessä vuorovaikutuksessa sovellusten käyttöön liittyviä ongelmatilanteita. Hän myös opastaa tai kouluttaa käyttäjiä sovellusten uusien

versioiden toimintojen omaksumiseen. Opetushallitus, tutkinnon perusteet.

Lisätietoja:

Juha Sonck
juha.sonck(a)pointcollege.fi
puh. 040 744 9878

Hakeudu tästä.