Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Taloushallinnon ammattitutkinto

Raataloidytnetti

Työskenteletkö tai haluatko työskennellä kirjanpitäjänä, palkanlaskijana tai taloushallinnon tukipalveluissa, osto- ja myyntireskontran parissa?

Taloushallinnon ammattitutkinto antaa valmiudet hoitaa taloushallinnon tehtäviä kattavasti pienissä tai keskisuurissa organisaatioissa tai suuren organisaation taloushallinnon osastolla. Tutkintoa suorittavalla on vankka taloushallinnon osaaminen, joka on hankittu tutkinnon ja valitun osaamisalan mukaisissa työtehtävissä.

Hinta opiskelijalle: 940 € valtionosuuskoulutus, omaehtoinen (voidaan laskuttaa erissä) tai oppisopimuksella maksutta.

 • 17 lähipäivää alla olevan ohjelman mukaisesti
 • valinnaisia iltaluentoja taloushallinnosta 2-4h/ilta, noin kerran kuukaudessa (aikataulu tarkentuu myöhemmn)
 • henkilökohtaista ohjausta 10h/hlö
 • maks. 20 opiskelijaa ryhmään
 • Noin kolmen vuoden kokemus yritystalouden asioista opiskelun tai työtehtävien kautta. Hyvä kertaus perusasioista ennen koulutusta on Soile Tomperin, Kirjanpidon perusteet kirjan läpikäynti harjoituksineen. Kysy lisää verkkoavusteisista kertauskursseista, jotka voit suorittaa ennen taloushallinnon ammattitutkinnon opiskelun aloittamista. Yhteistyökumppaninamme kouluttajana toimii Porvoon Yrityslaskenta Oy
 • Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen antaa kirjanpitäjän ja palkanlaskijan tehtäviin vaadittavan osaamisen ja sopii täydennyskoulutukseksi alalla työskenteleville. Tutkinnon suorittaminen onnistuu työskentelemällä alan tehtävissä, osallistumalla opiskelun lähipäiviin ja verkkoavusteiseen harjoitusten tekoon.
 • Timo Viinikainen KTM, toimitusjohtaja, verotus,
 • Esko Viinikainen, hallituksen pj. kirjanpidon erityistilanteet
 • Tuija Lassila, yritysneuvoja, KLT-kirjanpitäjä – kirjanpito ja tilinpäätös sekä ostoreskontra
 • Riia Nurmela, PHT, palkka-asiantuntija, – palkanlaskenta

 

Tutkinnon osa/
Opintojakson nimi (ov)
aikataulu, oppimisympäristöt ja työssäoppiminen aihealue: taloushallinto
Keskeinen sisältö
Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen klo 14:00-19:30:

 • ke 31.1.2018
 • koulutusohjelman läpikäynti, tutustuminen.
 • opintojen aloitus: tuloslaskelman erien läpikäyntiä.
 • ke 28.2.2018
 • tuloslaskelman erien läpikäynti jatkuu.
 • taseen erien läpikäynti
 • ke 14.3.2018
 • yleistä kirjanpidosta
 • tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen
 • ke 11.4.2018
 • arvonlisäverotus ja erityistapauksia
 • ke 16.5.2018
 • palkanlaskennan kirjaukset

+ opiskelu verkkoavusteisesti omalla ajalla taloushallintosovelluksia käyttäen ja työssäoppiminen kirjanpidon tehtävissä

Lähipäivillä ja verkossa:

 • Tilikauden aikaisen kirjanpidon
 • hoitaminen
 • Arvonlisäverotuksen hoitaminen

Verkossa:

 • Kirjanpitäjän työn ja toiminta-alueen
 • tunteminen
 • Työympäristöstä huolehtiminen
 • Tietolähteiden hyödyntäminen
 • taloushallinnon tehtävissä
 • Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen
 • Perehdyttäminen
 • Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
 • Asiakaspalvelutilanteissa toimiminen
Tehtävät verkossa Tikon –ohjelmistoja, viranomaisten verkkosovelluksia ja Office -ohjelmistoa käyttäen:

 • Tikonin käyttöönotto
 • tositteiden käsittely, tiliöinti
 • tililuettelon ajan tasalla pitäminen
 • tililuetteloon tarvittavista muutoksista asianomaiselle taholle viestiminen
 • tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen voimassa olevan kirjanpito- ja verolainsäädännön, muiden säännösten ja ohjeiden sekä oman organisaation kirjaussuunnitelman ja tililuettelon mukaisesti
 • kirjanpidon oikeellisuudesta ja virheettömyydestä huolehtiminen
 • osakirjanpitojen täsmäyttäminen pääkirjanpitoon oikea-aikaisesti
 • kirjanpitojärjestelmästä tuotettavien kirjanpitoraporttien tietojen hyödyntäminen taloushallinnon tehtävissä.
 • tilitapahtumien kirjaaminen organisaation yhteisölainsäädännön mukaisesti huomioiden eri yritysmuotojen erityispiirteet.
 • kuukausittaisten/kausittaisten alv-laskelmien laatiminen ja toimittaminen
 • viranomaisille oikea-aikaisesti soveltaen arvonlisäverolakia
 • verotilien täsmäytykset ohjeiden mukaisesti
 • arvonlisäveron tilitykset lain mukaisesti.
Kirjanpidon perusopinnot tai n.3 vuoden työkokemus liiketaloudesta
Tarvittaessa kertaus: Soile Tomperi, Käytännön kirjanpito -kirjat + perustason verkkokurssit
Harjoitukset ja lisämateriaalit/linkit verkossa, Harjoitusten tositteet Soile Tomperin käytännön kirjanpito -työkirjasta
Tilinpäätöksen laatiminen klo 14:00-19:30:
ke 29.8.2018
ti 11.9.2018
ke 10.10.2018
ke 14.11.2018
ti 11.12.2018
ke 16.1.2019
+ opiskelu verkkoavusteisesti omalla ajalla taloushallintosovelluksia käyttäen ja työssäoppiminen kirjanpidon tehtävissä
Lähipäivillä ja verkossa:

 • Tilinpäätöksen laatiminen
 • Lainsäädännön soveltaminen
 • tilinpäätöksessä
 • Tilinpäätösasiakirjojen laatiminen
 • Verotettavan tulon laskeminen
 • Veroilmoituksen laatiminen
 • Yhteisölainsäädännön hallitseminen
Tehtävät verkossa Tikon –ohjelmistoja, viranomaisten verkkosovelluksia ja Office -ohjelmistoa käyttäen:

 • lain mukaisesti tilinpäätöksen laatiminen itsenäisesti tilikauden aikaisesta kirjanpidosta
 • tavanomaisten tilinpäätösjaksotuksien tekeminen asianmukaisten tilinpäätöstositteiden laatiminen tilinpäätöstä varten.
 • kirjanpitolainsäädännön yhteisölainsäädännön ja verolainsäädännön tulkitseminen ja soveltaminen organisaation tilinpäätöstä laadittaessa
 • lainsäädännön mukaisien julkistamisperiaatteiden soveltaminen omassa työssään.
 • tasekirjan ja tilinpäätöstä varmentamaan tarkoitetut tase-erittelyjen laatiminen lain mukaan
 • voimassaolevien arkistointisäädösten mukaisesti toimiminen
 • yritystoiminnasta aiheutuvien verojen laskeminen ja verotuksen oikeellisuuden seuraaminen
 • verotuksen vaikutusten selvittäminen yhtiömiesten/yrittäjän verotukseen
 • osingonjaon tai muun voitonjaon veroseuraamusten laskeminen
 • oman tai asiakkaan organisaation veroilmoitusten laatiminen ja toimittaminen oikea-aikaisesti verottajalle
 • verotuksessa kirjanpito- ja verolainsäädännön määräyksien noudattaminen
Kirjanpidon perusopinnot tai n.3 vuoden työkokemus liiketaloudesta
Kertaus: Soile Tomperi, Käytännön kirjanpito -kirjat (+ verkkokurssit)
Harjoitukset ja lisämateriaalit/linkit verkossa
Ostoreskontran hoitaminen (Laskutuksen ja myyntireskontran hoitaminen –tutkinnon osan asioita mukana) klo 14:00-19:30:
ke 29.1.2019
ke 13.2.2019
ke 6.3.2019
+ opiskelu verkkoavusteisesti omalla ajalla taloushallintosovelluksia käyttäen
ja työssäoppiminen reskontran tehtävissä
 • Ostoreskontran hoitaminen
 • Liiketapahtumien tiliöiminen
Tehtävät verkossa Tikon –ohjelmistoja, viranomaisten verkkosovelluksia ja Office -ohjelmistoa käyttäen:

 • ostoreskontran hoito taloushallinnon ohjelmistolla yrityksen toiminnan vaatimalla laajuudella
 • toimittaja- ja tuoterekistereiden ylläpito tarvittavalla laajuudella.
 • työkorvauksista saapuneiden laskujen käsittely, ja siirto tarvittaessa palkanlaskentaan.
 • ostotapahtumien tiliöinti oikea-aikaisesti
 • ostotilauksen sekä ostolaskun yhdistäminen tarvittaessa
 • arvonlisäverotuksen määräyksien huomiointi
 • projekti- tai kustannuspaikkaseurannan hoitaminen.
Kirjanpidon perusopinnot tai n.3 vuoden työkokemus liiketaloudesta
Kertaus: Soile Tomperi, Käytännön kirjanpito -kirjat (+ verkkokurssit)
Harjoitukset ja lisämateriaalit/linkit verkossa
Palkanlaskenta
Vuosilomalaskenta
klo 14:00-19:30:
27.3.2019
10.4.2019
8.5.2019
22.5.2019
+ opiskelu verkkoavusteisesti omalla ajalla taloushallintosovelluksia käyttäen ja työssäoppiminen palkanlaskennan tehtävissä
 • Palkkakirjanpidon hoitaminen
 • Palkkoihin liittyvien tilitysten ja
 • tilastoinnin hoitaminen
 • Palkkakausittain toistuvien
 • toimenpiteiden tekeminen
 • Työlainsäädännön ja työ- tai virkaehtosopimusten
 • tulkitseminen
 • palkkahallinnon tehtävissä

 

 • Vuosilomapalkkojen laskeminen ja tilastoiminen
 • Lainsäädännön ja työehtosopimusten tulkitseminen vuosilomiin liittyvissä asioissa
Tehtävät verkossa Tikon –ohjelmistoja, viranomaisten verkkosovelluksia ja Office -ohjelmistoa käyttäen:

 • palkkakirjanpidon hoitaminen voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten, säännösten ja ohjeiden mukaan
 • palkanlaskentaan liittyvän tositeaineiston tiliöinti kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen periaatteita noudattaen.
 • asianomaisille viranomaisille palkkoihin liittyvien lakisääteisten ja sopimusten mukaisten tilityksien hoitaminen sähköisiä viranomaispalveluja hyödyntäen
 • henkilökustannuksien antamien organisaation talouden suunnittelun osalta vaitiolovelvollisuutta noudattaen
 • oikeilla tahoille tarvittavien vuosi-ilmoituksien ja tilastojen toimittaminen oikea-aikaisesti voimassaolevien arkistointisäädösten mukaisesti toimiminen
 • palkanlaskentaan liittyvien tietojen hallinnointi organisaation vaatimalla tavalla
 • henkilöstön tunti- ja kuukausipalkkojen laskeminen työlainsäädännön ja organisaatiossa sovellettavien työehtosopimusten mukaan
 • koti- ja ulkomaan palkoista lakisääteisten tai sopimuksiin perustuvien vähennyksien tekeminen, kuten ennakonpidätykset, eläkevakuutusmaksut ja ay-maksut, ulosotot ja kuittaukset
 • palkanlaskennassa luontoisetujen ja henkilökuntaetujen käsittely verohallinnon ohjeiden mukaan
 • palkkojen maksutietojen toimittaminen oikea-aikaisesti vastuussa olevalle henkilölle tai niiden maksaminen itse.
 • organisaation palkanlaskennassa työlainsäädännön
 • keskeisien säännöksien noudattaminen kuten työsopimuslaki, vuosilomalaki ja
 • työaikalait
 • omassa organisaatiossa käytettävien työehtosopimuksien soveltaminen.
 • organisaation tai toimialueen vuosilomapalkkojen, lomakorvauksien
 • ja lomarahojen laskeminen vuosilomalakia ja alan työehtosopimuksia
 • noudattaen
 • vuosilomapäiviin liittyvän kirjanpidon hoitaminen
 • lomapalkkajaksotuksien hoitaminen tilinpäätöstä varten organisaation
 • käytännön mukaisesti.
 • vuosilomalaskentaan liittyvän lainsäädäntöä tulkitseminen
 • omassa organisaatiossa käytettävien työehtosopimuksia tulkitseminen.
Kirjanpidon perusopinnot tai n.3 vuoden työkokemus liiketaloudesta
Kertaus: Soile Tomperi, Käytännön kirjanpito -kirjat (+ verkkokurssit)
Harjoitukset ja lisämateriaalit/linkit verkossa
Toimisto-ohjelmat (aihe sisältyy em. tutkinnon osiin) Aihealue ATK
Kurssit ja aikataulu ECDL –kurssitarjonnasta oman osaamien mukaan
Harjoituksia ja lisämateriaalia osana tutkinnon verkkokursseja

(oikeus muutoksiin pidätetään. Koulutus pidetään, ilmoittautuneita on jo yli 12 hlöä.)

Tutkintosuoritukset eli näytöt tehdään edellä mainittujen tutkinnon osien vaatimusten mukaisissa aidoissa työtehtävissä. Arviointi: hyväksytty/hylätty. Opiskelu henkilökohtaistetaan aikaisemman osaamisen mukaan. Kysy lisää mahdollisesta työharjoittelusta tai opiskelun yksityiskohdista.

Ohjeet tutkintoon hakeutuvalle

Voit hakeutua tutkinnon suorittajaksi milloin tahansa täyttämällä hakeutumislomakkeen. Valmistuttuasi voit hakea Koulutusrahaston stipendiä. Teemme yhteistyötä paikallisten ammattikorkeakoulujen kanssa ja taloushallinnon ammattitukinnon rinnalla voi suorittaa AMK-tutkinnon suorittamiseen valmistavia ammattikorkeakouluopintoja.

Lisätietoja:

Point College, työelämäpalvelut
Maria Kantola
puh. 040 656 3913
maria.kantola(a)pointcollege.fi