Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Peili-käyttäytymisprofiili

Peili-käyttäytymisprofiili on monitoimityökalu

Peili-käyttäytymisprofiili on turvalliseksi koettu valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Työkalu on laajasti sovellettavissa, ja tulokset sisältävät itsearvion lisäksi aina myös muiden henkilöiden antamat palautteet.

Peili-käyttäytymisprofiili antaa yhteisen kielen arjesta tutuille yhteistyön ilmiöille. Yhteinen ymmärrys on lähtökohta vuorovaikutustaitojen ja toimintakulttuurin kehittämiselle. Viitekehys on helppo oppia ja siitä on apua erityyppisten ihmisten kanssa työskentelyssä.

Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön coachingprosessia. Peili-käyttäytymisprofiilin yleisimmät käyttöalueet ovat

  • Esimiestyö
  • Tiimityö
  • Johtoryhmätyöskentely
  • Yhteistyö ja vuorovaikutus
  • Asiakaspalvelu
  • Projektityö

Eri palauteosiot laajentavat näkökulmaa

Peili-käyttäytymisprofiili sisältää 3 eri palauteosiota. Käyttäytymistyylipalaute on kaiken perusta. Se kuvaa sekä yksilön että ryhmän luontaista toimintatapaa. Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille. Kohtaamiskykypalaute mittaa ryhmän ja yksilön yhteistyökykyä. Luottamuspalaute puolestaan kertoo, miten luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa ja miten sitä voi vahvistaa.

Peilikuva paljastaa vuorovaikutustaidot

Ihmisen käsitys omasta toimintatavastaan ja vuorovaikutustaidoistaan on usein jossain määrin erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi pelkästään itsearvioon perustuvat tulokset antavat usein vaillinaisen kuvan ja epäonnistuvat siksi kehitystavoitteiden määrittelyssä.

Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut!

Kehitys voi alkaa vasta sitten, kun tiedät, missä oikeasti olet.

Valmennuskokonaisuus on 2-päiväinen. Käyttäytymisprofiilit toteutetaan osana räätälöityä yritysvalmennusta.

Kysy Lisää:
Maarit Toivanen,
puh. 0400 829 798
maarit.toivanen(a)pointcollege.fi
Sertifioitu Peilivalmentaja
5-_peili-logo_pienempi_tiedosto