Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

Kohderyhmä

Tieto- ja kirjastopalvelualalle aikovat tai alalla jo työskentelevät henkilöt.

Tavoite

Henkilö, joka on suorittanut tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisalan osaa toimia alan asiakaspalvelun, tietopalvelun ja kokoelman hallinnan tehtävissä myös verkkoympäristössä. Hän osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja erilaisissa verkostoissa. Hän osaa ohjata ja opastaa kirjaston ja sen kokoelmien käyttöön, tiedonhallintaan ja sähköiseen asiointiin sekä yksittäisiä asiakkaita että ryhmiä. Hän osaa tiedottaa organisaationsa tapahtumista ja palveluista.

Opetusjärjestelyt

Koulutus järjestetään monimuoto-opintona, joissa verkko-opintoja täydentävät lähiopetusjaksot. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja henkilökohtaiset opiskelutavoitteet.

Opiskelu vaatii koulutukseen sitoutumista, oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Jos tutkinnon suorittajalla on jo tutkintoon vaadittava osaaminen, hänet voidaan ohjata suoraan tutkintotilaisuuksiin.

Opetuskieli

Suurin osa lähipäivistä toteutetaan suomeksi, osa verkko-opetuksesta on vain ruotsiksi. Ohjausta voi saada sekä suomeksi että ruotsiksi.

Toteutus/sisältö

Kaikille pakollinen tutkinnon osa (1): Asiakaspalvelu Tieto- ja kirjastopalvelun osaamisalan pakolliset tutkinnon osat (4): Tieto- ja kirjastopalvelu, Tiedottaminen sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastus, Aineiston hankinta ja kokoelman ylläpito, Aineistojen tallentaminen, kuvailu ja esittely Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan 1): Talouspalvelut tai Toimistopalvelut

Tämän lisäksi tutkintoon kuluu vielä 2 valinnaista tutkinnon osaa. Yhteensä kahdeksan tutkinnon osaa.

Opintojen jälkeen

Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisalaa suorittaneet merkonomit sijoittuvat esimerkiksi seuraavanlaisiin tieto- ja kirjastopalvelujen työtehtäviin: kirjastovirkailija, kirjastosihteeri, tietopalveluvirkailija, tietopalvelusihteeri ja tietopalveluassistentti.

Oppisopimus

Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, mikä tarkoittaa että koulutukseen osallistuvilla on oltava työpaikka kirjastossa.

Lisätietoja vastuukouluttajalta: Katarina Antman, katarina.antman(a)pointcollege.fi, puh. 044 737 2418

Esite