Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Työnohjaajakoulutus 60 op

Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla työskenteleville suunnattu työnohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaajana.  Koulutus muodostuu teoreettisesta, kokemuksellisesta ja itsenäisestä opiskelusta sekä koulutustyönohjauksesta.

Lähiopetuksen ja etätehtävien lisäksi opiskelijat työskentelevät vertaisryhmissä sekä verkko-oppimisympäristössä. Käytännön harjoitteluun kuuluu työnohjaajana toimiminen yksilö- ja pienryhmissä. Oman ammatillisen kehittymisen tueksi kootaan työnohjaajana kehittymisen portfolio.

Koulutuksen aikana tutustutaan systeemisiin, voimavarasuuntautuneisiin ja sosiodynaamisiin työnohjausmuotoihin. Näitä tausta-ajatuksia sovelletaan ja reflektoidaan erilaisissa yksilö- ja ryhmätyönohjauksissa. Erityisenä näkökulmana on myös jaetun asiantuntijaohjauksen yhteiskehittäminen.

Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n työnohjauskoulutuskriteerit ja mahdollistaa yhdistyksen jäsenyyden sekä STOry -nimikkeen käyttöoikeuden hakemisen.

Koulutuksen teemat:

  1. Teoreettinen ja kokemuksellinen oppiminen
  2. Työnohjauksen määrittely ja muodot
  3. Työnohjattavan persoonalliset ja sosiaaliset tarpeet sekä toiminta
  4. Työnohjauksen arvo- ja etiikkaperusta
  5. Työnohjaajana toiminen ja jaksaminen
  6. Työnohjaussuhde ja -prosessi
  7. Työnohjauksen menetelmät
  8. Työnohjauksen toimintaympäristöt

Kouluttajat

Koulutusvastaavana toimii työnohjaaja ja kouluttaja Ari Terävä sekä lähiopetuspäivissä koulutuksen orientaatiosisältöön kytkettyinä asiantuntijakouluttajina STOry-työnohjaajat, mentaalivalmentaja ja organisaatiokouluttaja Matti Alpola, psykoterapeutti kouluttaja VTM Leif Berg, organisaatiokonsultti ja psykoterapeutti Lauri Heikkilä, erikoistutkija ja kehittäjä, toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja VTT Outi Hietala, psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja VTM Jaana Kauppinen, verkostotyö- ja dialogisuuskouluttaja Jukka Pyhäjoki, kouluttaja,  TtM Sisko Salo-Chydenius, kehittämiskoordinaattori sekä palveluohjaaja ja perheterapeutti VTL Sauli Suominen. Työskentelystä verkko-oppimisympäristössä vastaa oppilaitoksen opettaja Teija Simonsson.

Hakeudu täältä

Työnohjaajakouluturyhmä 3:

Haku alkaa 7.1.2019 ja päättyy 17.3.2019.
Pääsykoehaastattelut 3.-4.4.2019

Hinta: 2850 € omaehtoisena koulutuksena.
Osamaksumahdollisuus, erät: syksy 2019 950 €, kevät 2020 950 € ja syksy 2020 950 €.

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on ammatillinen koulutus ja tutkinnon jälkeistä työkokemusta vähintään 5 vuotta.

Esite

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Teija Simonsson
teija.simonsson(a)pointcollege.fi
puh. 044 737 2426