Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja päiväopetuksena

DSC_0879-2Puusi

Lähihoitajan ammatti on työtä ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitajalla on hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja hän kykenee tukemaan erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten voimavaroja ja toimintakykyä sekä ottamaan huomioon heidän kulttuurinsa ja arvomaailmansa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin toimien hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä.

Koulutus on näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Opetus tapahtuu lähiopetuksena päivisin. Jokaiseen valmistavan koulutuksen tutkinnonosaan kuuluu työssäoppimista tavoitteiden mukaisessa oppimisympäristössä mm. päiväkodissa, koulussa, vanhainkodissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla,  hoito- ja hoivakodissa.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma HOPS, jossa huomioidaan aikaisemmat suoritukset ja työkokemus.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää tutkintotilaisuuksiin osallistumista. Tutkintotilaisuudessa osoitetaan vaadittava ammattitaito. Tutkintotodistuksen antaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunta. Tutkintomaksu 58 euroa ja maksetaan yhden kerran.

Lisätietoja:

Anu Orttenvuori
puh. 044 737 2446
anu.orttenvuori(a)pointcollege.fi

tai

Heli Vainio
puh. 044 737 2455
heli.vainio(a)pointcollege.fi

Ilmoittautuminen

Löydät tietoa SORA-lainsäädännöstä täältä.