Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Seksuaaliohjaajakoulutus 15 osp

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla tai opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville henkilöille, jotka haluavat lisätä ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan seksuaalisuuteen liittyvissä aiheissa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä asiantuntemusta seksuaaliterveyden alueella ja antaa valmiuksia toteuttaa seksuaaliohjausta sekä edistää seksuaaliterveyttä. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia kohdata ja käsitellä erilaisia seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä haasteita.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu yksi kontaktipäivä kuukaudessa sekä etäjaksojen aikana itsenäistä työskentelyä oppimistehtävien parissa. Kontaktipäiviin voi osallistua myös etäyhteydellä. Sähköisenä kurssiympäristönä on käytössä Moodle-verkkoympäristö. Koulutuskokonaisuus rakentuu neljästä moduulista, joista jokaisen voi myös suorittaa itsenäisenä opintokokonaisuutena.

Moduulien teemat ovat: 

  1. Seksuaalisuus, sukupuolisuus ja ihmisoikeudet
  2. Omaan seksuaalisuuteen tutustuminen
  3. Seksuaalisuuden monimuotoisuus ja kulttuurit
  4. Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden toteuttaminen

Moduulien teemojen lisäksi koulutuskokonaisuuden suorittaminen edellyttää kehittämistehtävän tekemistä. Koulutuksen kestoksi on arvioitu noin 6-7 kuukautta, riippuen kehittämistehtävien valmistumisesta.

Koulutuksen hinta 340 € omaehtoisena koulutuksena.
Yksittäisen moduulin hinta on 90€.

Koulutuksesta sanottua:
– hyvä ja monipuolinen koulutus
– laadukkaat, mahtavat luennoijat
– paljon uutta tietoa
– luennot herättivät keskustelua, laittoivat ajattelemaan ja antoivat tietoa
– uusia käytäntöjä ja toimintamalleja työhön
– opetti ymmärtämään avoimemmin seksuaalisuuden monimuotoisuutta
– opetti puheeksi ottamisen taitoa ja rohkeutta keskustella asioista ammatillisesti

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu täältä.

Jaana Ågren
jaana.agren(a)pointcollege.fi
Puh. 044 737 2488

Teija Simonsson
teija.simonsson(a)pointcollege.fi
Puh. 044 737 2426

Esite