Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Saattohoidon asiantuntijakoulutus

Saattohoitokuva

Koulutuksen tavoitteena on antaa saattohoidossa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille valmiudet kohdata saattohoitopotilas sekä vahvistaa saattohoito-osaamista. Saattohoitopotilaan hyvään kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat oireenmukainen hoito, omaisten ja läheisten tuki ja neuvonta, saattohoidon linjausten ja säädösten osaaminen, suruprosessin ja eri kulttuurien merkityksen ymmärtäminen saattohoitotyössä. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja on Opetushallituksen osaksi rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta (omaehtoinen). Saattohoidon asiantuntijakoulutuksesta voi osallistua sekä osaan I että II tai vain toiseen osaan.

Hinta: 160 €/osa, yhteensä 320 € omaehtoisena koulutuksena.

Seuraava koulutus käynnistyy syksyllä 2019.

Ilmoittautuminen

Lisätiedot:
Teija Simonsson
teija.simonsson(a)pointcollege.fi
puh. 044 737 2426

Esite