Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Palveluohjaajakoulutus 25 osp

Palveluohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiuksia ymmärtää palveluohjaus ja toimia palveluohjaajana. Koulutuksen aikana tutustutaan palveluohjauksen käsitteeseen erottelemalla se esim. palveluneuvonnasta ja terapiasta. Koulutus perustuu sekä teoriaan että käytäntöön. Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat määrittää asiakaslähtöisen palveluohjauksen perustan (ohjelmateorian) ja tietävät sen yhteiskuntataloudellisen ja asiakaskohtaisen hyödyn.

Koulutuksen sisältö:

Palveluohjaus ja sen keskeiset määritelmät

 • Palveluneuvonnan, sosiaaliohjauksen ja palveluohjauksen väliset erot
 • Asiakassuhteen peruselementit
 • Toimiva palveluohjaus ja asiakastyötä vahvistavat työtavat
 • Erilaiset asiakkaat ja itsenäinen toimijuus

Asiakastyö, asiakaslähtöisyys ja aito kohtaaminen

 • Ymmärtävä työote ja asiakkaan oma vastuu
 • Palvelukokonaisuus ja asiakkaan puolesta toimiminen
 • Ennaltaehkäisevä työote ja aktiivisuuden vahvistaminen

Viranomaisverkostot ja palvelujärjestelmät

 • Järjestelmälähtöiset systeemihäiriöt
 • Monimutkaiset ja byrokraattiset auttamisen prosessit
 • Elämis- ja systeemimaailmalähtöiset näkemys- ja toimintatavat
 • Palvelutarpeen arvioinnin näkökulmat ja haasteet

Perhe- ja verkostotyö

 • Palveluohjaajan rooli perhe- ja verkostotyön toteuttajana
 • Psykososiaaliset ongelmat, niiden määrittäminen ja ratkaisun vaiheet
 • Asiakassuhteen kokemuksellisuus ja voimavarojen tukeminen

Palveluohjaussuhteen päättyminen ja arviointi

 • Palveluohjaussuhteen lepotila/päättyminen
 • Asiakastyön ratkaisut, arviointi ja kehittäminen
 • Oman ammatillisen kehittymisen arviointi

Aikataulu:
11.9.2018
16.10.2018
13.11.2018
4.12.2018
8.1.2019
5.2.2019
5.3.2019
2.4.2019

Hinta: 320 € omaehtoisena koulutuksena.

Haku käynnissä 15.6.2018 asti. Hae koulutukseen täältä.

Kouluttajana kehittämiskoordinaattori, palveluohjaaja, perheterapeutti ja Suomen palveluohjaajayhdistyksen puheenjohtaja Sauli Suominen

Lisätiedot:
Teija Simonsson
044 7372 426
teija.simonsson(a)pointcollege.fi

Esite