Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Osaamisalaopinnot oppisopimuksella

 

  • Vammaistyön osaamisala
  • Vanhustyön osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
  • Jalkojenhoidon osaamisala
  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Point Collegessa järjestetään 30+10 ov laajuisia osaamisalakoulutuksia oppisopimusrahoituksella, jolloin koulutus on työnantajalle maksutonta. Osaamisalakoulutus kestää noin vuoden ja opiskelijat suorittavat opintojen aikana esimerkiksi vanhustyön osaamisalan eli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osan.

Koulutus on monimuoto-opiskelua ja kontaktipäivät voidaan toteuttaa työyhteisössä esimerkiksi iltapäivisin noin kerran kuukaudessa, eli kouluttajat tulevat työpaikalle kontaktipäivinä, mikäli niin sovitaan.

Oppimateriaaleja ja välitehtäviä varten oppilaitoksella on käytössä Moodle-verkkoympäristö. Koulutuksen vaikuttavuus ja yhdessä toimiminen korostuvat koulutuksessa, kun työyhteisön jäsenistä mahdollisimman moni osallistuu koulutukseen.

Opiskelun ohella kehitetään myös omaa työtä, ja työyhteisön toimintaa käytäntöön integroitujen oppimistehtävien kautta, sekä vahvistetaan yhteisöllistä oppimista avoimeen jakamiseen perustuvan toimintatavan periaatteella.

Koulutuksen sisällöt voidaan hyvin pitkälle suunnitella asiakkaan (työyhteisön) tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Näin toteutettu koulutus kehittää aidosti työyhteisöä ja lisää henkilökunnan osaamista esimerkiksi vanhustyössä tai mielenterveys- ja päihdetyössä.

Meillä on tällä hetkellä muutamassa vanhuspalveluyksiköissä käynnistynyt tällainen oppisopimuskoulutus ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia.  Näin toteutettu koulutus on koettu mukavaksi tavaksi opiskella yhdessä ja työssä oppimalla. Koulutus on antanut pohjan työn kehittämiselle, sekä avannut työyhteisöissä monia eri näkökulmia työn tekemiselle.

Tervetuloa opiskelemaan uudella entistä kohdentuvammalla tavalla hoitotyön asiantuntijaksi!

Lisätietoja:

Jaana Ågren
jaana.agren(a)pointcollege.fi
Puh. 044 737 2488

Teija Simonsson
teija.simonsson(a)pointcollege.fi
puh. 044 737 2426

Hakeutuminen