Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Muistikoordinaattorikoulutus 15 osp

 

Muistikoordinaattorikoulutus

Muistikoordinaattorikoulutus on suunniteltu vahvistamaan hoitajien osaamista ja valmiuksia muistisairaiden hoidon kehittämistyöhön sekä kykyä koordinoida muistisairaan hoidon kokonaisuutta. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan työntekijälle, jolla on jo kokemusta muistisairaiden kanssa työskentelystä ja muistihoitajakoulutus.

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, työssäoppimisesta, etätehtävistä, verkko-opinnoista, sekä kehittämistehtävästä, mikä toteutetaan ohjattuna itsenäisenä opiskeluna. Koulutus on laajuudeltaan 10 opintoviikkoa.

Koulutuksen hinta 395 € omaehtoisena koulutuksena.

Ryhmän minimikoko 14 henkeä. Seuraava koulutus käynnistyy kun ryhmä on koossa.

Ilmoittaudu täältä.

Lisätietoja:

Jaana Ågren, jaana.agren(a)pointcollege.fi, puh. 044 737 2488

Esite

Edellisen toteutetun koulutuksen ohjelma:

Ennakkotehtävä kurssille

Orientaatio opintoihin, Moodle ja sen käyttö opetuksessa
Muistikoordinaattorin rooli hoito- ja palveluketjussa

Moodleopetus
Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet/hyvä esimiestyö
Muistisairaan edut ja palvelujärjestelmä

Moniammatillisen hoitoketjun saumattomuus, yhteistyö ja verkostoituminen
Moniammatillisen tiimin luotsaaminen palvelujen uudistaminen asiakaslähtöisiksi

Muistipäivät, erillinen ohjelma

Työhyvinvointi ja sen johtaminen

Muistisairaan kuntouttava hoito
Eri menetelmien esittelyä
Muistitestaukset ja muistisairaan tilanteen seurannassa käytettävät menetelmät
(mm. Cerad, CDR, GDS-Fast, ADCS-ADL, masennustestit)

Kehittämistehtävien seminaarit ja valmistumisjuhla