Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Muistihoitajakoulutus 25 osp

P1150639P

Muistihoitajakoulutus on uudistettu yhteistyössä Muistiliiton ja asiantuntijatyöryhmän kanssa. Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto ja työkokemusta vanhustyöstä.

Koulutuksen sisältöalueita ovat mm.

  • orientoivat opinnot
  • aivoterveys
  • muistin ongelmat ja muistisairaudet
  • toimintakyvyn mittaukset (esim. MMSE, CERAD)
  • muistisairaan kuntoutus
  • hyvä hoito muistisairaan tukena
  • sosiaalietuudet ja edun valvonta
  • käytösoireet ja käytösoireisen muistisairaan kohtaaminen
  • eri terapiat muistipotilaan hoidon tukena
  • TunteVa-vuorovaikutusmenetelmäkoulutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Se on Opetushallituksen osaksi rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta (omaehtoinen). Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Hinta: 495 € omaehtoisena koulutuksena, lähihoitajilla mahdollisuus suorittaa koulutus oppisopimuksella.

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraavan ryhmän aloituspäivä 31.1.2019

Ilmoittaudu täältä.

Esite

Lisätietoja:

Jaana Ågren
jaana.agren(a)pointcollege.fi
Point College, Työelämäpalvelut
WSOYTALO, Mannerheiminkatu 20
06100 PORVOO