Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

P1110206

Jalkojenhoidon ammattitutkinto on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on taata opiskelijoille vankka tietämys alaraajojen anatomiasta ja fysiologiasta, jalkaongelmien ennaltaehkäisystä, asiakkaan omahoidon opetuksesta ja ohjaamisesta sekä eri asiakasryhmien jalkojenhoidosta.  Koulutuksen aikana opitaan teoriassa ja käytännössä näyttöön perustuvia tietoja ja taitoja, joiden avulla voidaan hoitaa sekä kuntouttaa asiakkaita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon teorian ja käytännön opetus on suunniteltu vastaamaan ja reagoimaan työelämän haasteisiin.

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, johon kuuluu kontaktiopetusta 2–3 päivää kuukaudessa (klo 9.00−16.00). Lisäksi opiskeluun kuuluu verkko-opintoja, itsenäisiä tehtäviä sekä jalkahoitolaharjoittelua. Jalkahoitolaharjoittelun voi suorittaa Point Collegen omassa jalkahoitolassa. Jalkahoitolavuorot ovat pääsääntöisesti maanantaisin (12.00−19.00) ja perjantaisin (9.00−16.00), poikkeuksellisesti myös keskiviikkoisin (9.00−16.00). Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Koulutus on Opetushallituksen osaksi rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta (omaehtoinen).

Tutkinnon rakenne

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
 • Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa

Tutkinnon valinnaiset osat, joista valitaan yksi 

 • Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä
 • Haavanhoito jalkojenhoidossa
 • Tutkinnon osa sosiaali-, terveys- tai liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta

Koulutuksen sisältö

 • Jalkaterveys osana kokonaisterveydenhoitoa ja sen edistäminen
 • Ihoa suojaavien kevennysten suunnittelu ja valmistaminen sekä niiden käytön ohjaaminen
 • Jalkojenhoitotilan valmistelu erilaisiin ympäristöihin
 • Aseptisen työskentelyn ymmärtäminen ja aseptinen toiminta
 • Jalkojenhoidon asiakkaan tutkiminen
 • Jalkojenhoitosuunnitelman tekeminen
 • Omahoidon opetus ja ohjaus
 • Tavallisten iho- ja kynsiongelmien hoito
 • Eri sairauksia sairastavien asiakkaiden kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito
 • Ortoosien suunnittelu ja valmistaminen
 • Eri asiakasryhmien asiakaspalvelu ja vuorovaikutus
 • Eri-ikäisten jalkojenhoito
 • Syy-seuraussuhteen merkitys jalkojenhoidossa
 • Alaraajojen anatomia

Työtehtävät valmistumisen jälkeen

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä niin julkisilla kuin yksityiselläkin sektorilla. He työskentelevät mm. perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, palvelutaloissa, kuntoutuslaitoksissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, kylpylöissä, asiakkaiden kodeissa. He voivat toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjinä. Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Lisääntyvät jalkaongelmat ja -vaivat lisäävät tarvetta jalkojenhoidon ammattilaisille.

Hinta

Koulutuksen hinta on 795 €.

Ilmoittautuminen: täältä.

Lisätietoja: Outi Karppanen, outi.karppanen(a)pointcollege.fi, puh. 040 656 3911

Seuraava koulutus käynnistyy lokakuussa 2018. Haku käynnissä syksyllä alkavaan ryhmään 17.9.2018 saakka. Kutsumme kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatteluun, joka pidetään 27.9.2018.

Lataa esite täältä.

Tietoa SORA-lainsäädännöstä löydät täältä:
Määräys 23.12.2011 39/011/2011
Määräys 5.6.2015 28/011/2015