Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare genom läroavtal

DSC_0879-2Puusi

Till närvårdarens yrke hör att arbeta med och för människor. Närvårdare har bra relations- och interaktionsfärdigheter och kan stöda och handleda olika personer och människor av olika ålder och ta hänsyn till deras kultur och värderingar. Sysselsättningsgraden för personer som har avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen är hög och de kan arbeta inom sjukvård-, omsorgs- och fostringsuppgifter.

En fristående examen genom läroavtal är ett idealiskt sätt att studera – du får lön samtidigt som du skaffar kompetens. Arbetstagaren och arbetsgivaren ingår ett läroavtal om utbildningen.

Läroavtalsutbildningen är avgiftsfri för arbetstagaren.

Tilläggsinformation:
Teija Simonsson
teija.simonsson(a)pointcollege.fi
Tfn 044 737 2426

Läroavtal:
Susan Helenius-Nieminen
susan.helenius-nieminen(a)pointcollege.fi
Tfn 050 381 6474

Anmälning

Broschyr