Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Aistiohjaajakoulutus 15 osp

Ihminen muodostaa käsityksen itsestään ja kehonsa tuntemuksista aistiensa avulla. Monet miellyttävät elämykset ja kokemukset syntyvät aistien välityksellä. Elämysten jakaminen yhdessä läheisten ihmisten kanssa on tärkeää kaikille.

Aistiohjaajakoulutuksen tavoite:

Koulutuksen tavoitteena on antaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskenteleville ammattilaisille valmiudet ymmärtää yksilön aistikokemuksia, erilaisten aistinelinten puutteita ja vaurioita, sekä niiden syntymekanismeja. Aistiohjaajan keskeisimpiin taitoihin kuuluvat erilaisten aisteihin liittyvien toiminnallisten menetelmien hallitseminen. Koulutuksen myötä osallistujien on mahdollista kehittää omaan työympäristöön erilaisia aisteja tukevia työmenetelmiä.

Kohderyhmä:

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla työskentelevät ammattilaiset sekä omaiset ja läheiset, jotka haluavat kehittää taitojaan aistien tuomiin moninaisiin haasteisiin.

Koulutuksen hinta: 320 € omaehtoisena koulutuksena.

Vuonna 2019 alkava koulutus, hakuaika: 30.11.2018 asti.

Vuonna 2019 alkava koulutus, aikataulu:

24.1.2019 kello 9.00-16.00
14.2.2019 kello 9.00-16.00
21.3.2019 kello 9.00-16.00
11.4.2019 kello 9.00-16.00
25.4.2019 kello 9.00-16.00
22.-23.5.2019 kello 9.00-16.00

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

Minna Rissanen, minna.rissanen(a)pointcollege.fi, puh. 044 737 2490
tai Teija Simonsson, teija.simonsson(a)pointcollege.fi, puh. 044 737 2426

Ilmoittaudu täältä.

Koulutuksen laajuus ja sisältö, meneillään oleva koulutus:

Aistiohjaajakoulutus

Torstai 8.2.2018 kello 9.00–16.00

 • Orientaatio, moodle verkko-oppimisympäristö, Teija Simonsson
 • Aistit vuorovaikutuksessa, Sari Olin
 • Aistielinten puutteet, Sari Olin

Torstai 8.3.2018 kello 9.00–16.00

 • Aistipaja, Sari Olin

Torstai 12.4.2018 kello 9.00–16.00

Sensomotorinen keskus, Veli Laurinsalo

 • Aistiyliherkkyys
 • Moniaistisuus/multisensorisuus
 • Snoezelen menetelmä

Torstai 17.5.2018 kello 9.00–16.00

 • Toiminnalliset menetelmät: ääni, liike, kuva, tanssi ja maalaus, Sari Olin ja Anne Kyyhkynen

Keskiviikko 13.9.2018 kello 9.00–16.00

 • Aistit ja erilaiset toimintaympäristöt
 • Aistien merkitys eri asiakasryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa

Keskiviikko 11.10.2018 kello 9.00–16.00

 • Kehittämistehtävien seminaari, Teija Simonsson ja Sari Olin
 • Valmistujaisjuhla, Teija Simonsson ja Sari Olin

Esite