Liiketalous ja tietotekniikka

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Hakeutuminen

Työpaikkaohjaajien perehdytyskoulutus

Työelämän kehittäminen

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella pähkinänkuoressa

Tutkinto ilman valmistavaa koulutusta

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysala

Tutkinnot:

Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, jotka kaikki voidaan suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkinto on asiakaslähtöinen ja joustava tapa opiskella. Ammattitaito hankitaan ja osoitetaan aidoissa työelämän tilanteissa. Tutkinnon suorittamisessa otetaan huomioon aikaisempi työkokemus, koulutus ja muu asiaan liittyvä osaaminen. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa täysin verkossa.

Ammatillinen lisäkoulutus:

  • Oppilaitos järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon  täydennyskoulutuksia. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä työelämän  asiantuntijoiden kanssa.
  • Täydennyskoulutus on osaksi valtion rahoittamaa. Koulutus voi olla omaehtoista tai henkilöstökoulutusta.
  • Omaehtoiseen koulutukseen voi hakeutua vapaasti, ja koulutettava maksaa kurssimaksun itse. Pitkäkestoiset koulutukset ovat yleensä omaehtoista koulutusta.
  • Henkilöstökoulutus on työnantajan tilaamaa ja maksamaa koulutusta.
  • Täydennyskoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Kontaktipäiviin voi osallistua myös etäyhteyksien kautta.
  • Täydennyskoulutusten tehtävät liittyvät opiskelijan konkreettiseen työhön ja tukevat opiskelija omaa ammatillista kasvua.

Ilmoittautumiset:
puh. (019) 574 0700, ilmoittautuminen(a)pointcollege.fi

Lisätiedot:
Jaana Ågren, puh. 044 737 2488, jaana.agren(a)pointcollege.fi
Teija Simonsson, puh. 044 737 2426, teija.simonsson(a)pointcollege.fi