Läroavtal

opso_crop_webSusan

Läroavtalsutbildning är ett utmärkt sätt att kombinera yrkesstudier med teoretisk utbildning. Utbildningen lämpar sig för såväl ungdomar som vuxna. Utbildningsformen har långa traditioner och utvecklas hela tiden.

Läroavtalsutbildningen kan vara både grundläggande yrkesutbildning och påbyggnadsutbildning. För varje läroavtalsstuderande uppgörs en individuell studieplan utgående från examensgrunderna, i vilken redan införskaffade branschkunskaper och -färdigheter tas i beaktande. Den studerande gör upp planen tillsammans med arbetsgivaren och läroavtalsbyrån vid POINT College.

Utbildningen sker i huvudsak på arbetsplatsen och grundar sig på ett tidsbundet läroavtal mellan den studerande och arbetsgivaren. Studierna som sker på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter kompletteras med teoretiska studier. Läroavtalsutbildningen planeras utgående från den studerandes och arbetsplatsens behov.

För studerande är läroavtalsutbildningen avgiftsfri, de betalar endast Utbildningsstyrelsens examensavgift på 58 €. Arbetsgivaren erhåller utbildningsersättning och/eller sysselsättningsstöd. Mer information om ersättning och stödformer får du på den lokala läroavtalscentralen. 

Se broschyren här.

Tilläggsinformation får du av:

Susan Helenius-Nieminen
tel. 050 381 6474
susan.helenius-nieminen(at)pointcollege.fi