Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst

Jobbar du inom informations- och biblioteksbranschen? Har du baskunskaper och arbetserfarenhet, men saknar behörighet. Vill du få papper på vad du redan kan? Då är yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst någonting för dig!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till vuxna med arbetserfarenhet inom biblioteksbranschen, men som saknar behörighet.

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst ger vid allmänna bibliotek behörighet för biblioteksfunktionärs- eller bibliotekssekreterartjänster.

Innehåll

Utbildningen ger studerande verktyg för att sköta kundservice i bibliotek, arbeta inom material- och informationshanteringsprocessen, arbeta med samlingar, planera och genomföra evenemang, samt sköta uppgifter inom kommunikation och marknadsföring.

Den tvååriga utbildningen förbereder de studerande för att avlägga examen. Utbildningen arrangeras som flerformsutbildning där nätkurser kombineras med närstudiedagar. I utbildningen ingår max 15 närstudiedagar som arrangeras i Borgå.

För varje studerande görs det upp en personlig studieplan som beaktar studerandes tidigare kunnande, samtidigt kan man även beakta arbetsplatsens behov och intressen.

Hur avläggs examen

Examenstillfällen kallas de tillfällen då examinanden visar sitt yrkeskunnande. Dessa tillfällen arrangeras alltid på arbetsplatsen. Varje examinand följer sin egen personliga examensplan.

Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst består av fyra examensdelar. Examensdelen Kundservice i ett bibliotek är obligatorisk för alla.

Förutom den obligatoriska examensdelen avlägger man inom kompetensområdet för bibliotekstjänster examensdelen Bibliotekets innehållstjänster samt två valbara examensdelar.

Vid Point College erbjuder vi förberedande utbildning inom följande valbara examensdelar: Arbete med samlingar Evenemangsproduktion Kommunikation och marknadsföring

Studierna baserar sig på examensgrunder som fastställs av Utbildningsstyrelsen. Länk till examensgrunderna som trädde i kraft 1.1.2016.

Kostnader

Utbildningen kan avläggas endera a) som läroavtalsutbildning med den egna arbetsgivaren eller b) som yrkesinriktad tilläggsutbildning med Utbildningsstyrelsens statsunderstöd. Avgift 495 €.

Läroavtalet är ett tidsbegränsat arbetsavtal, som binder studeranden, arbetsgivaren, läroanstalten och utbildningsanordnaren. Arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön till studeranden.

Tilläggsinformation

Katarina Antman
katarina.antman(a)pointcollege.fi
tfn 044 737 2418