Grundexamen inom företagsekonomi, merkonom, kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst

Målgrupp

Personer som är intresserade av informations- och biblioteksbranschen eller som redan arbetar inom branschen.

Målsättning

En person som har avlagt kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänster kan inneha arbetsuppgifter inom kundservice, informationstjänster och förvaltning av samlingar inom branschen även i internetmiljöer. Han eller hon fungerar som medlem i arbetsgemenskapen och i olika nätverk. Han eller hon kan ge vägledning och anvisningar både till privata kunder och grupper i användningen av biblioteket och de tillhörande samlingarna och hur de används samt i informationsstyrning och i arbetsuppgifter i anslutning till elektronisk hantering. Han eller hon kan informera om evenemang och tjänster inom organisationen.

Utbildning

Utbildningen arrangeras som flerformsutbildning där nätkurser kombineras med närstudiedagar. För varje studerande görs det upp en personlig studieplan som beaktar studerandes tidigare kunnande och intressen.

Ifall du redan kan allt, kanske du kan komma rakt till examenstillfälle – fråga oss hur!

Undervisningsspråk

Största delen av teoriundervisningen på närstudiedagarna sker på finska, nätstudierna arrangeras till stor del på svenska. Handledning erbjuds på båda svenska eller finska.

Kompetensområdets innehåll

Examensdel obligatoriska för alla (1): Kundservice Obligatoriska examensdelar inom kompetensområdet för informations- och bibliotekstjänst (4): Informations- och biblioteksservice, Information och vägledning i biblioteksanvändning och informationssökning, Förvärv till och underhåll av samlingar, Registrera, beskriva och presentera En examensdel bör väljas (1): Ekonomitjänster eller Kontorstjänster

Därtill tillkommer det ännu två (2) valbara examensdelar, dvs. totalt åtta examensdelar inom kompetensområdet.

Efter avlagd examen

Merkonomer som har avlagt kompetensområdet kan exempelvis ha följande typer av arbetsuppgifter inom informations- och bibliotekstjänster: biblioteksfunktionär, biblioteks-sekreterare, informationstjänsteman, informationssekreterare och informationsassistent.

Läroavtal

Utbildningen arrangeras som läroavtalsutbildning vid Point Colleges Läroavtalsbyrå. Läroavtalet är ett tidsbegränsat arbetsavtal, som binder studeranden, arbetsgivaren, läroanstalten och utbildningsanordnaren. Arbetsgivaren betalar kollektivavtalsenlig lön till studeranden.

Tilläggsinformation: Katarina Antman, katarina.antman(a)pointcollege.fi, tfn 044 737 2418

Broschyr