Vuxenutbildning

Point College, Vuxenutbildning erbjuder examina och utbildningar inom företagsekonomi och naturvetenskap, social- och hälsovård, samt det humanistiska och pedagogiska området.

Vi erbjuder grundexamen på läroavtal: merkonom, datanom och närvårdare. Som yrkesinriktad tilläggsutbildning kan man avlägga yrkesexamen för företagare, yrkesexamen inom försäljning, yrkesexamen inom ekonomiförvaltning, yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst, yrkesexamen för dokumentadministration och arkivväsen och andra tilläggsutbildningar.

Vi har ett team på 20 personer som betjänar på finska och svenska samt ett brett nätverk av experter. Vuxenutbildningens egen läroavtalsbyrå gör läroavtalen till såväl grundexamen som yrkesexamen, samt för specialyrkesexamen. Hos oss kan man avlägga hela examen, delexamen eller förbättra sitt kunnande genom tilläggsutbildningar och kortkurser. För företag och organisationer bygger vi också upp egna utbildningsprogram enligt deras behov.

En stark lokalkännedom om arbetslivet och lokala nätverk kombinerad med sakkunskap inom olika branscher ger oss de bästa förutsättningar för att utveckla enskilda individer, företag samt organisationer.

Välkommen att studera vid Point Vuxenutbildning!