Opintososiaaliset edut

Oppisopimusopiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia seuraavasti:

Päiväraha, 15,00 euroa
Perheavustus, 17,00 euroa
Majoituskorvaus, 8,00 euroa

Päivärahaa ja perheavustusta voidaan maksaa vain, jos opiskelija ei saa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta. Perheavustusta maksetaan, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18 -vuotias lapsi.

Opiskelijalla on oikeus saada matkakorvausta tietopuolisen opetuksen alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä. Matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan opetuspaikan ja kodin tai oppisopimuspaikan välillä tosiasiallisen lähtö- ja paluupaikan mukaan.

Majoituskorvausta maksetaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella. Tämä koskee monipäiväisiä opetusjaksoja.

Etuudet ovat verottomia.

Kuun loppuun mennessä oppisopimustoimistosta haetut etuudet käsitellään seuraavan kuun 7. päivään mennessä ja maksetaan opiskelijan tilille  15. päivään mennessä.

Lisätietoja mm.:

OPH – Taloudelliset etuudet

FINLEX – Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana

Kati Ovaskainen

puh. 044 737 2402
kati.ovaskainen(a)pointcollege.fi