Uusia tapoja oppia ja opettaa – työelämälähtöisesti

Point College on jo jonkin aikaa toteuttanut sosiaali- ja terveysalan puolella mallia, jossa koulutus viedään työpaikalle. Näin koko työyhteisö, osa siitä tai jokin yksikkö voi yhdessä opiskella oman työyhteisönsä lähtökohdista joko hankkimalla täydennyskoulutusta tai suorittamalla kokonaisen tutkinnon tai tutkinnon osan.

Mallin toteutuksesta on saatu hyviä kokemuksia jo Porvoosta, Sipoosta ja Askolasta, ja nyt malli on rantautettu myös Loviisaan. Sote-uudistus osaltaan vaikuttaa taustalla siihen, että kunnat haluavat pitää työntekijöidensä osaamisen ajan tasalla. Yhteisöllisen oppimisen suuri etu on yhteisten asioiden pohtiminen yhdessä ja ratkaisujen löytäminen yhteisiin todelliseen työyhteisöä askarruttaviin kysymyksiin. Tämä on mahdollista kun isompi joukko samasta työyhteisöstä osallistuu koulutukseen ja kehittää yhdessä.
– Loviisassa esimerkiksi pätevöitämme parhaillaan kodinhoitajia, perushoitajia ja apuhoitajia lähihoitajiksi.  Myös saattohoitokoulutusta kysytään paljon tällä hetkellä. Point College on kouluttanut lähihoitajia mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaopintoihin. Yhdessä Loviisan kanssa olemme myös kehittäneet omaa päihdetyön toimintamallia. Koulutuksessa on yli 50 osallistujaa, kertoo työpaikalle Loviisassa viedyistä koulutuksista sosiaali- ja terveysalan lehtori ja työelämän koulutus- ja kehittämiskoordinaattori Jaana Ågren.
– Koulutukset toteutetaan paikan päällä työyhteisössä juuri kullekin työyhteisölle räätälöidyillä oppimismenetelmillä. Point Collegen koulutukset toteutetaan lisäksi monimuoto-opetuksena, jolloin opiskelijalla on mahdollisuus osallistua koulutukseen etäyhteydellä tai katsoa koulutustallenne itselleen parhaaksi katsomallaan ajalla. Erinomainen lisä työyhteisöissä tapahtuvissa koulutuksissa on vielä se, että opiskelijat voivat vaihtaa näkemyksiä oppimastaan ja opin soveltamisesta työhön myös arkityön keskellä koulutuspäivien ulkopuolelle, kun opiskelijat työskentelevät samassa työyhteisössä, kuvaa Point Collegen työelämäpalvelujen johtaja Tarja Riihiluoma-Tuure valmennusmenetelmiä.

Loviisan yhteistyön käynnistäjä on palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom. Hänen kokemuksensa yhteistyöstä Point Collegen kanssa ovat erinomaisia.
– Saattohoidon koulutus ja päivityskoulutus lähihoitajaksi ovat tärkeitä, koska saattohoitoa tehdään yhä enemmän kotiympäristössä sekä esimerkiksi pitkäaikaishoidossa hoivayksiköissä eli osaamista tarvitaan ja myös uudenlaista tietoa kaikkiin yksiköihin. Päivityskoulutukseen osallistuvat ovat motivoituneita, kun saavat uuden tiedon ja myös heidän aikaisempi osaamisensa huomioidaan. He ovat innoissaan saamastaan mahdollisuudesta päivityskoulutukseen, kiittelee Loviisan kaupungin palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom.


Kuvassa Loviisan kaupungin palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom ja Point Collegen oppisopimuspäällikkö Susan Helenius-Nieminen.