Kiinnostaako ohjelmistorobotiikan perusteet?

Tietotyön rutiineja voidaan automatisoida ohjelmistorobotiikan keinoilla

Ohjelmistorobotiikasta käytetään lyhennettä RPA, joka tulee englannin kielisistä sanoista: Robotic Process Automation. RPA-toteutukset ovat yleistyneet viime aikoina myös Suomessa. Ohjelmistorobotiikalla saavutetaan merkittäviä säästöjä yksinkertaisen tietotyön kustannuksissa. RPA-ratkaisuja tarjoavien yritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2025 saakka. Oxfordin yliopiston tutkimuksen mukaan 47 % työpaikoista korvautuu tekoälyllä ja automaatiolla seuraavan 20 vuoden aikana (Wikipedia).

Ohjelmistorobotiikassa tietojärjestelmiä käytetään samalla tavalla, kuin ihminenkin käyttäisi, kunhan toimenpiteet voidaan suorittaa ennalta määrätyillä tavoilla ja säännöillä. RPA-toteutuksella voi hoitaa helppoja ja yksinkertaisia rutiinitoimenpiteitä, kuten tiedonhakuja eri järjestelmistä sekä tiedonsiirtoja järjestelmästä toiseen. Ohjelmistorobotti voi myös toimia automaattisena sähköpostin käsittelijänä.

RPA-robotti voidaan ottaa käyttöön ilman muutoksia olemassa oleviin tietojärjestelmiin. Ohjelmistorobotti käyttää samoja käyttöliittymiä, kuin ihminen. Ohjelmistorobottia suunniteltaessa selvitetään ensin (liike-)toiminnan vaatimukset – sekä miten ihminen käyttää kohteena olevia tietojärjestelmiä ja millaisia toimintaan liittyviä sääntöjä ja poikkeuksia on olemassa. Sitten työvaiheet mallinnetaan ohjelmistorobotin työvaiheiksi ja niiden suoritusjärjestys sekä erilaiset päättelysäännöt kuvataan esimerkiksi vuokaaviotyyppisellä työkalulla.

Point College järjestää seuraavan ohjelmistorobotiikan perusteet -kurssin keväällä 2019. Kurssilla aihetta käsitellään havainnollisin esimerkein alkaen perusteista.

Ota yhteys:
Juha Sonck
juha.sonck(a)pointcollege.fi
puh. 040 744 9878

 

HakeutuminenHakeutuminenHakeutuminenHakeutuminenHakeutuminen