OPPIMISEN JA OSAAMISEN ILOA JO YLI 50 VUOTTA!

Porvoo International College eli Point College on yksityinen koulutuksen järjestäjä, joka on palvellut alueen yrityksiä jo yli 50 vuotta. Point College syntyi vuonna 2012 kun kaksi perinteistä oppilaitosta, vuonna 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos ja vuonna 1989 perustettu Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos fuusioituivat. Point College on puolijulkinen, yleishyödyllinen yritys, jonka omistavat kunnat n. 59 % osuudella, paikalliset yritykset ja yksityiset henkilöt.

Meiltä valmistuu ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa sekä liiketalouden ja luonnontieteiden että sosiaali- ja terveysalan palvelukseen. Koulutamme sekä nuoria että aikuisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja Point Collegella on oma oppisopimustoimisto. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu opiskelija- ja asiakaslähtöinen ote sekä tiivis työelämäyhteistyö jo opintojen aikana. Valmistumisasteemme on korkea, ja opiskelijamme työllistyvät hyvin.

Point College on valtioneuvoston vuoden 2014, 2015 ja 2016 vahvistaman tuloksellisuuden oman luokkansa paras sekä Menestyjä 2013 -yritys!

POINT COLLEGE LUKUINA/ POINT COLLEGE I SIFFROR/ POINT COLLEGE IN FIGURES
TEEMA//TEMA/SUBJECT MÄÄRÄ/ANTAL/NUMBER
Nuoriso-opiskelijat/Studerande på ungdomsstadiet/Youth 420-440
Aikuisopiskelijat/Vuxenstuderande/ Adult students 300-400
Henkilöstö/Personal/Staff 70 hlöä/pers./persons
Opettajat/Lärare/Teachers 55 hlöä/pers./persons
Liikevaihto/Omsättning/Turnover 6 miljoonaa €/6 miljoner €/€6 million
Koulutusohjelmat/Utbildningsprogram/Education programs 8-10
Yritysyhteistyökumppanit/Företagssamarbetspartner/Partners 600
Oppisopimusten määrä/Antal läroavtal/Number of apprenticeships 250
Tuloksellisuus 2016 (opetus- ja kulttuuriministeriö)/
Resultat 2016 (uvm)/
Education success (Finnish Education Ministry 2016)
Suomen paras  – jo kolmantena vuonna peräkkäin/
Finlands bästa – redan tredje året i följd/
The best in Finland – for the third year in a row

Point College löytyy myös Studentum.fi -palvelusta.