OPPIMISEN JA OSAAMISEN ILOA JO YLI 50 VUOTTA!

Porvoo International College eli Point College on vuonna 2012 perustettu yksityinen koulutuksen järjestäjä, jonka taustalla on jo yli 50 vuotta toimintaa alueen yritysten palveluksessa. Point College syntyi kun kaksi perinteistä oppilaitosta, vuonna 1958 perustettu Porvoon kauppaoppilaitos ja vuonna 1989 perustettu Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos fuusioituivat. Point College on puolijulkinen, yleishyödyllinen yritys, jonka omistavat kunnat 50,5 % osuudella, paikalliset yritykset ja yksityiset henkilöt.

Meiltä valmistuu ammattitaitoista ja osaavaa työvoimaa sekä liiketalouden että sosiaali- ja terveysalan palvelukseen. Koulutamme sekä nuoria että aikuisia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja Point Collegella on oma oppisopimustoimisto. Toimintaperiaatteisiimme kuuluu opiskelija- ja asiakaslähtöinen ote sekä tiivis työelämäyhteistyö jo opintojen aikana. Valmistumisasteemme on korkea, ja opiskelijamme työllistyvät hyvin.

Point College on Menestyjä 2013 yritys ja valtioneuvoston vuoden 2014 vahvistaman tuloksellisuuden oman luokkansa paras!

POINT COLLEGE LUKUINA/ POINT COLLEGE I SIFFROR/ POINT COLLEGE IN FIGURES
TEEMA//TEMA/SUBJECT MÄÄRÄ/ANTAL/NUMBER
Nuoriso-opiskelijat/Studerande på ungdomsstadiet/Youth 410-440
Aikuisopiskelijat/Vuxenstuderande/ Adult students 200-300
Henkilöstö/Personal/Staff 70 hlöä/pers./persons
Opettajat/Lärare/Teachers 55 hlöä/pers./persons
Liikevaihto/Omsättning/Turnover 6 miljoonaa €/6 miljoner €/€6 million
Koulutusohjelmat/Utbildningsprogram/Education programs 8-10
Yritysyhteistyökumppanit/Företagssamarbetspartner/Partners 600
Oppisopimusten määrä/Antal läroavtal/Number of apprenticeships 220
Tuloksellisuus 2014 (opetusministeriö)/Resultat 2014 (uvm)/ Education success (Finnish Education Ministry 2014) Paras Suomessa/Bäst i Finland/Best in Finland